Střední průmyslová škola elektrotechnická v Žatci

Základy obsluhy osobního počítače

Základy obsluhy osobního počítače

Absolvent po absolvování kurzu zná základní vlastnosti a popis počítače a systému Windows. Umí se orientovat v prostředí Windows včetně jeho nastavení, umí spouštět libovolné programy, používat počítačovou síť a internet a dovede využívat elektronické pošty. Kromě toho se dozví, jak efektivně využívat portál občana.

Obsah kurzu:

  • Poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci
  • Základy práce s osobním počítačem: Studenti získají základní dovednosti týkající se hardware a software počítače, včetně operačního systému.
  • Textový editor MS Word: Naučí se vytvářet a formátovat textové dokumenty, používat styly a nastavení pro profesionální prezentaci dokumentů.
  • Tabulkový procesor MS Excel: Studenti se naučí vytvářet tabulky, pracovat s daty, vytvářet vzorce a provádět základní analýzu dat.
  • Správa e-mailů s MS Outlook: Studenti se seznámí s funkcemi MS Outlook, včetně e-mailové komunikace, kalendáře, úkolů a kontaktů.
  • Kolaborace pomocí MS Teams: Naučí se používat MS Teams pro týmovou komunikaci, videokonference a spolupráci na projektech.
  • Efektivní využití internetu: Kurz zahrnuje tipy a triky pro bezpečné prohlížení internetu, vyhledávání informací a komunikaci online.
  • Portál občana: Studenti se seznámí s portálem občana a získají dovednosti pro online administrativní úkoly a komunikaci s veřejnými institucemi.
Organizace výuky:
Výuka probíhá dopoledne nebo odpoledne a to podle stanoveného rozvrhu hodin.

Rozsah kurzu a ukončení: 40 hodin (45 min) + zkouška 1 hod (60 min)

Termíny zahájení: Průběžně v celém roce.

Místo konání: 
Střední průmyslová škola elektrotechnická a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, spol. s r.o. 

Svatováclavská 1404,
438 01 Žatec

Koordinátorka kurzu:
Petra Hovadíková

petra.hovadikova@spsezatec.cz
mobil: +420 777 609 908

Cena kurzu: 8.000,-Kč

Uchazeč evidovaný na Úřadu práce ČR si zajistí předem schválení úhrady zvolené rekvalifikací (škola uchazeči vystaví ke schválení – Potvrzení rekvalifikačního zařízení o ceně rekvalifikačního kurzu) – kurz tomuto uchazeči hradí Úřad práce ČR.

Jak a kde se přihlásit?
Přihlášku je možné podat na prihlasky@spsezatec.cz, volně ke stažení: 

Stáhnout přihlášku

O škole

Střední průmyslová škola elektrotechnická a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, spol. s r.o.

IČ: 25115138
IZO: 108040780

Adresa

Svatováclavská 1404
438 01, Žatec

Kontakty

Pevná linka: +420 415 726 003
Mobilní telefon: +420 733 712 250
e-Podatelna: sekretariat@spsezatec.cz
Preferovaný způsob komunikace je e-mail.

Střední průmyslová škola elektrotechnická a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, s. r. o.