Střední průmyslová škola elektrotechnická v Žatci

Dálkové studium

Studium elektrotechniky pro dospělé

Organizace vzdělávání

Kombinovaná forma vzdělávání oboru 26-41-M/01 Elektrotechnika je čtyřletá, ukončena maturitní zkouškou.
Studium je určeno všem zájemcům s ukončeným základním vzděláním.
Průběh studia je organizován jako kombinace samostatného studia elektronickou formou a 8-10 soustředění za školní rok.
Plán soustředění obdrží žáci před prvním soustředěním v září. Rozsah jednoho soustředění jsou dva dny (víkend).
Žáci studují ze speciálně vytvořených materiálů a z učebnic schválených MŠMT pro střední školy. Rozsah učiva v jednotlivých předmětech odpovídá rozsahu učiva v denní formě vzdělávání. Odborná praxe je uznána na základě potvrzení od zaměstnavatele o vykonání praxe v oboru elektrotechniky.

Soustředění slouží jako individuální podpora žákům k opakování a lepšímu porozumění učiva.


Délka studia: 4 roky

Plán výuky 26-41-M/01 Elektrotechnika

Předmět 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník
Český jazyk a literatura
Cizí jazyk - anglický jazyk, německý jazyk
Občanská nauka (ON)
Dějepis (DEJ)
Matematika (MAT)
Fyzika (FYZ)
Chemie (CHE)
Biologie a ekologie (BE)
Elektrotechnický základ (EZ)
Elektrotechnika (ELE)
Praktická výuka
Číslicová technika
Elektrotechnická měření
Informační technologie
Počítačové sítě
Technické kreslení
Ekonomika
Programové vybavení (PRG)
Konstrukce počítačů (KP)
Elektronické zabezpečovací systémy(EZS)
Seminář z českého jazyka a literatury
Seminář z cizího jazyka- AJ, NJ
Matematický seminář

Máte zájem navázat na neukončené studium střední školy?

O škole

Střední průmyslová škola elektrotechnická a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, spol. s r.o.

IČ: 25115138
IZO: 108040780

Adresa

Svatováclavská 1404
438 01, Žatec

Kontakty

Pevná linka: +420 415 726 003
Mobilní telefon: +420 733 712 250
e-Podatelna: sekretariat@spsezatec.cz
Preferovaný způsob komunikace je e-mail.

Střední průmyslová škola elektrotechnická a ZDVPP, spol. s r.o.