Střední průmyslová škola elektrotechnická v Žatci

V úterý 21. března nás navštívila PČR Žatec. Pánové policisté našim žákům představili svou práci jako profesi a také jim ukázali, jaké jsou možnosti, pokud by se sami chtěli stát policisty.

V duchu svatého Valentýna se nesl projektový den. Studenti se zapojovali do nejrůznějších aktivit. Byla připravena malba na plátno, valentýnský fotokoutek, souboje ve stolním fotbálku a kulečníku a 3D tisk.

Střední průmyslová škola elektrotechnická a ZDVPP, spol.s.r.o. v Žatci přijme přihlášky na kombinovanou formu studia do prvního kola přijímajícího řízení, obor Elektrotechnika 26-41 M/01.

Matyáš Bár je jedním z našich nových přírůstků – studuje teprve první ročník oboru IT, přesto už se stihl dostat na stáž s názvem „Využití strojového učení ve fyzice“, v rámci které bude od ledna až do prosince 2023 studovat vždy jeden den v měsíci metody strojového učení a jejich aplikaci při řešení rozličných problémů ve fyzice na jednom z vědeckých pracovišť AV ČR pod taktovkou lektora RNDr. Pavla Baláže, Ph.D.
Předpokladem pro přijetí na stáž byl pozitivní vztah k programování a výhodu mohli mít ti, kteří znají programovací jazyk Python, v němž se studenti stáže naučí například, jak naprogramovat jednoduché učící se modely, které pak budou zkoumat z hlediska jejich využití a limitů při studiu fyzikálních problémů.
Oporou u přihlašování na stáž byl Matyášovi vyučující odborných předmětů, matematiky a fyziky Ing. Libor Beldík, Ph.D. Poprvé se Matyáš na akademickou půdu podívá 11. ledna, v listopadu 2023 pak proběhne Studentská vědecká konference, jíž se i s kolegy stážisty zúčastní s připravenou prezentací dosažených výsledků. Po úspěšném absolvování stáže ho také čeká certifikát.