Střední průmyslová škola elektrotechnická v Žatci

Studium informačních technologií - kombinovaná forma vzdělávání

Organizace vzdělávání

Kombinovaná forma vzdělání obor 18-20-M/01 Informační technologie je čtyřleté studium, zakončené maturitní zkouškou.
Studium je určeno všem zájemcům s ukončeným základním vzděláním.
Průběh studia je organizován jako kombinace samostatného studia elektronickou formou a 8-10 soustředění za školní rok.
Plán soustředění obdrží žáci před prvním soustředěním v září. Rozsah jednoho soustředění jsou dva dny (víkend).
Žáci studují ze speciálně vytvořených materiálů a z učebnic schválených MŠMT pro střední školy. Rozsah učiva v jednotlivých předmětech odpovídá rozsahu učiva v denní formě vzdělávání. Odborná praxe je uznána na základě potvrzení od zaměstnavatele o vykonání praxe v oboru IT.

Soustředění slouží jako individuální podpora žáků k opakování a lepšímu porozumění učiva.

Délka studia: 4 roky


Plán výuky 18-20-M/01 Informační technologie

Předmět 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník
Český jazyk a literatura (Čj)
Cizí jazyk - anglický jazyk (Aj)
Občanská nauka (ON)
Dějepis (DEJ)
Matematika (MAT)
Fyzika (FYZ)
Chemie (CHE)
Biologie a ekologie (BE)
Databázové systémy (DB)
Elektrotechnika (ELE)
Hardware (HW)
Operační systémy (OS)
Informatické vzdělávání (INFV)
Počítačové sítě (PS)
Počítačová grafika (PCG)
Ekonomika (EKO)
Programování a algoritmy (PA)
Webové technologie (WET)

Máte zájem navázat na neukončené studium střední školy?

O škole

Střední průmyslová škola elektrotechnická a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, spol. s r.o.

IČ: 25115138
IZO: 108040780

Adresa

Svatováclavská 1404
438 01, Žatec

Kontakty

Pevná linka: +420 415 726 003
Mobilní telefon: +420 733 712 250
e-Podatelna: sekretariat@spsezatec.cz
Preferovaný způsob komunikace je e-mail.

Střední průmyslová škola elektrotechnická a ZDVPP, spol. s r.o.