Střední průmyslová škola elektrotechnická v Žatci

Denní studium

Přijímací řízení 2019

# Termín pro podání přihlášky: do 21. června 2019
# Počet přijímaných žáků: 40
> Bez jednotných přijímacích zkoušek

-> Úplné znění 2. kola přijímacího řízení
Střední průmyslová škola elektrotechnická v Žatci