Střední průmyslová škola elektrotechnická v Žatci

Denní studium

Přijímací řízení 2019

Vážení uchazeči o studium, dle § 60 odst. 5 školského zákona musí každý uchazeč o vzdělávání v oborech s maturitní zkouškou vykonat jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury a z matematiky. Rozhodujícím kritériem pro přijetí na naši školu je i zájem žáka o studium, to je zjišťováno formou přátelského pohovoru s našimi vyučujícími.

1. kolo přijímacího řízení

- Termín podání přihlášek: 01. 03. 2019
- Datum přijímacího řízení: 12. 04. a 15. 04. 2019

Přijato bude 60 žáků.
Střední průmyslová škola elektrotechnická v Žatci